Medyum Hoca

medyum hoca

Medyum Haluk Hoca Kimdir

Adıyaman ilinin Menzil köyünde doğmuş olan Hüseyin Efendinin torunu olarak dünyaya gelen

medyum Haluk Hoca 1965 doğumludur. Üniversite okumuş olmasına rağmen, havasi ilimlere de pek ilgisi olan Haluk Hoca dedesinin yanında uzun yıllar yaşamış olmasının verdiği bir avantajla Havas ilimlerini araştırma fırsatı bulmuş ve ilk zamanlar yakın çevresinde, manevi sorunlar, aşk büyüsü, cin çarpması, bağlama büyüsü büyü yapma ve büyü bozma alanları Hocanın ilgisini çektiğinden bu işleri yapmış ve başarılar elde edince de tamamen bu yola odaklanmıştır.

Genç yaşlarından itibaren tekkede yetişmiş olan Hüseyin Efendi’nin yanında havas ilimleri, tasavvuf, ledun ilimleri ve insanlara yardımcı olabilecek gizli ilimler alanında kendini yetiştirmiş bir hoca olarak, 20 yaşından bu yana bağlama vefkleri aşk büyüsü gibi işlemleri başarılı bir şekilde yapmaktadır. Hocanın yaptığı aşk büyüsü vefklerinden yararlanan insanların sayısı uzun yıllar içerisinde, binleri bulmaktadır. Hoca bu işin esas dinamiklerini Havas ilimleri ışığında çözmüş bir hoca olduğundan, diğer hocalardan ayrılır. Kendisi insanların başa çıkamadığı ve manevi olarak büyük sıkıntılar husule getiren derin manevi meseleleri çözmenin en iyi yolunun “vefk” olduğunu kavramış hocalardan biridir. Kendisi dedesinin yanında Arapça dilini iyice öğrenmiş Kuran-ı Kerim okuma meal ve tefsir ile ilgili çalışmalar yapmış tasavvuf yolunun derinliğinin verdiği heyecan karşısında, bu tür gizli yollardan yürümeyi amaç edinmiştir. Genç yaşlarda medyum olmaya karar veren Haluk hoca, vefk uzmanı olmak için uzun yıllar çalıştı. Dedesinin direktifleri doğrultusunda iyi bir terbiye alan hoca, tasavvuf metafizik alanlar gibi, girişmesi zor ve ürkünç olabilecek alanlara cesaretle girdi.

Medyum Hoca, Almanya medyum hoca sizlere yaklaşık 30 senedir medyum hoca olarak yardımcı olmaktadır, Almanya’nın En İyi Medyumu ile iletişim kurunuz.

Almanya Medyum Hoca

Almanya medyum hoca Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan ve medyum alanına giren problemlerini çözmek için oralarda doğru dürüst bir medyum hoca bulamayanlar için bir çözüm olmak istiyor. Yıllardır bu alanda hizmet veren Almanya medyum hoca başta bağlama büyüsü olmak üzere, her türlü amaçlar için büyü yapma ve büyü bozma işlemlerinin yanı sıra; fal bakımı su bakımı Tarot bakımı gibi hizmetleri de vermeye devam etmektedir.

Medyum Nedir?

Medyum nedir sorusu çok sık sorulan soruların başında geliyor, olağan üstü güçlere sahip eski çağlardan kalan gizli güçlere sahip büyücüler göz önüne gelmemeli. Özellikle ülkemizde, dini öğretilerin biraz daha derinlemesine inildiğinde, gizli ilimler olarak tabir edilen, ebcet hesabı, cifir hesabı vefk ilmi remil ilmi yıldızname ilmi gibi farklı ilim dallarına ayrılan alanlarda, medyumlar görev alırlar. Bu insanlar, hüddamlar adı verilen hizmetli yardımsever varlıklara bir şeyler yaptırmak için, gizli ilimlerdeki şifreleri kullanarak, onları yönlendirebiliyorlar. Hüddamlar ise şeffaf varlıklar olarak sadece yardım ve hizmet amacını taşırlar. Zor durumdaki insanlara yardım etmek onların hoşuna gitmektedir. Fakat bunların çağrılması, göreve getirilmesi onlara iş yaptırmak büyük ilim –çaba ve cesaret gerektiriyor. Medyum hoca işte bu alanda çalışır ve insanların anlamakta zorlandığı bu gizli manevi yardımların başlatılması için hüddamlara görevler verirler. Bu hüddamların ve topluluklarının her birinin, belirli görevleri vardır. Mesela karısını kendine bağlamak isteyen ve yuvasını kurtarmak isteyen iyi niyetli bir insan düşünelim. Hüddam bu kimseye yardım etmek için, bu adamın karısının bilinçaltına sızabilir ve yaptığının yanlış olduğunu telkin edebilir. Böylece kadın bu telkinlere daha fazla dayanamaz ve eşini terk etmiş olmanın yanlış bir davranış olduğunu anlar. Dışarıdan birilerinin tembihi ile değil, içeriden hüddam telkinleri ile bunu idrak eder. İşte medyumun yaptığı şey, gerekli hüddamı göreve çağırmak için, bazı özel vefkler doldurmak, bazı özel dualar okumak ve zikirler çekmek, oruçlar tutmaktır. Bazen bir medyum hocanın 3 gün oruç tutması bazen 21 gün oruç tutması, hüddamın göreve gelmesi için şart koşulabilir. Onlar da bu alemimizde herkese açık değiller. Medyum aracılığı ile insanlara ulaşırlar, bu bakımdan medyum kimdir sorusu şöyle cevaplanabilir: Medyum hüddam ile kişi arasındaki köprüdür. Sorunlu kişinin bilgilerini vefke işleyen kişidir. A kişisinin ikna edilmesi gerektiğinde o kimsenin bilgileri hüddama vefk ile ulaştırılır. Burada medyumun işi biter, asıl işi hüddam yapar. Yine rahmani olmayan bir işlemde hüddam değil, şeytani cinler kullanılır. Bu cinler kötülük yapmak için fırsat kollarlar ve bazı medyumları ele geçirirler. Bu bakımdan bazı medyumların anormal davranışları olabilir. Bir de sahte medyumlar vardır ki onlar, hüddamlarla ilişki halinde olmadıkları gibi, ilim tahsili de yapmamışlardır. Sadece insanları dolandırmak için böyle bir yol bulmuşlardır ve çok insanın ahını almaktadırlar. Vefk diye insanlara fotokopya kağıtlar yollarlar. Halbuki vefk, insanların durumlarına göre, insanların her birine özel olarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan bu vefk planı, A kişisi A kişisinin anne adı, yaşı, dost ve düşman yıldızlar, bağlamak istediği B kişisinin bilgileri ile doludur. Yani X kişisi için hazırlanan bir vefk, Y kişisi için işe yaramaz.

Medyumlar Neleri Bilir?

Önce de izah ettiğimiz gibi medyumlar, her şeyi bilemezler. Hüddam denilen varlıklar için zaman-uzay sınırlaması olmadığı için, bu varlıklar, insanlardan bilgi toplayabilirler ve medyuma iletebilirler. Yine bu varlıklar fiziksel gözle görülemezler ve insanların zihinlerine tesir edebilirler. Onların duygularını etkileme güçleri olabilir. Medyum sadece bir köprü olarak görev alır. O kendisi bir bilgi sahibi değildir. Vefk hazırlama yöntemlerini bilir ve kullanırlar. Asıl işi yapanlar, hüddamlardır. Bazı medyum olarak kendini tanıtan insanlar, gelecek hakkında bilgi sahibi olduklarını lanse etseler de onlara itimat etmemek gerekir. Allah’tan başka hiçbir varlık, cinler periler hüddamlar insanlar dahil hiçbir varlık gelecek hakkında bilgi sahibi olamaz. Buna peygamberler de dahildir. Fakat medyum hocalar, eğer işlerinde gerçekten ehil iseler, hüddamları vasıtası ile kayıp kişileri bulma, definenin yerini bulma, bir kimseye büyü yapılıp yapılmadığını bulma, nazar etkisinin olup olmadığını bulma, kısmetsizlik ile ilgili engellerin sebebini bulma gibi yeteneklere sahip olabilirler. Fakat bu derin hocalar bir elin parmaklarını geçmez. Çok az sayıdadırlar ve oldukça özel insanlardır.

Medyum Nasıl Olunur?

Medyum olmak isteyenler, eğer iyilik yapmaya kendilerini adamışlarsa, öncelikle islami ilimlerde kendini geliştirmelidir. Daha sonra gizli ilimlerin tahsiline geçmelidir, bu gizli öğretilerin verildiği okullar yoktur. Çevrede ses getiren ünlü hocalardan yardım alınabilir. Ancak bu uzun süren zorlu bir iştir. Ek olarak her medyum aynı işi yapmaz. Binlerce farklı olayda kendini yetiştirmiş medyumlar, diğer olaylarda zayıf kalabilirler. Söz gelimi, cinlerin frekansını yakalayabilen doğuştan bu yeteneğe sahip medyumlar, sadece bilgi alış verişinde kullanılabilirler. Ya da gizli ilimlerde kendini yetiştiren bir medyum, ister istemez hüddamlarla ve cinlerle bir noktada kesişecektir. Çünkü onların alanında top koşturmaktadır. Çoğu insan bu denemelerde delirebilir. Özetle medyum olmak için sabır, eğitim, cesaretli olma ve bir takım gizli ilimlere vakıf olma gibi yetenekler gerekir.

Medyum Hoca Fiyatları

Her bir işlem için medyum hoca fiyatları değişebilir. Bağlama büyüsü fiyatı X lira olabilir, ayırma büyüsü Y lira olabilir. Bazı büyüler için özel malzemeler gerekir, mesela safran mürekkebi güzel kokulu buhurlar, kurşun bakır malzemeler, ceylan derisi bir takım özel bitkiler pahalı olabilir. Elbette medyum hocanın harcadığı zaman ve çektiği birçok sıkıntılar da vardır. Bazen bir meselenin halli için günlerce oruç tutmak ve dualar okumak gerekebilir. Bütün bunlar belli külfetler getirir.

Gerçek Medyum Hoca Kimdir?

Gerçek medyum hoca daha önce birçok işlem yapan ve bu işlemleri ile insanlara yardım edebilmiş olan hocadır. Örnek vermek gerekirse, bağlama büyüsü alanında medyum Haluk hoca gerçek medyum hoca olarak tanınır çünkü uzun yıllardır insanlar bağlama büyüsü için kendisine yurt içinden ve yurt dışından ulaşıyorlar. Gerçek medyum, sadece insanlara yardım etmeyi amaçlar, onlara iyilik yaptıkça o da mutlu olur. Sorunların çözülmesi bir ailenin kurtarılması, bir hırsızlığın ortaya çıkarılması bir büyünün bozulması bereket için dualar okuma, nazar etkisini yok etmek için güçlü okumalar yapmak gibi hizmetleri yerine getirirler. Gerçek medyumlar hizmeti amaçlar. Gerçek olmayan medyumlar ise böyleymiş gibi gözükürler ama asıl gayeleri para kazanmaktır. Bu açıdan medyum olmak ve görevini ifa etmek oldukça güçleşmiştir. Eline bir dua kitabı alanlar, en derin hocayım diye ortalıkta gezinebiliyorlar. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Medyum Yorumları

Medyum yorumları da bir medyumun gerçekten faydalı olup olmadığı konusunda size fikir verebilir. Bazen medyum hocalar arasında da derin bir rekabet vardır ve bu hocalar onlarca internet sitesi açarak birbirilerinin önünü kesmek isteyebilirler. İşinin ehli bir medyumun başarısı bazı kötü niyetli insanların gözüne batabilir ve bu insanlar karalama kampanyasına girişebilirler. Bu açıdan medyum yorumları birkaç platform üzerinden takip edilmeli ve gerçekten işlem yaptıran ve başarı elde edenlerle iletişime geçilerek medyum hakkında bilgi alınmalıdır.

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

  BENZER YAZILAR

13 yorum

 1. Zeliha duran , Duisburg dedi ki:

  Almanya’da En İyi Medyum Hoca Önerileri, Ben Gerçekten bir çok hoca ile çalıştım ama sonuçlarımız hep hüsran oldu, Medyum Hoca sayfasını buluncaya kadar ve Medyum Haluk bey ile tanışana kadar, yıllardır eşimle sorunlarım var söz dinlemiyor burada kumar oynuyor kadın kız hayatı ve çeşit çeşit şeyler içiyordu, Medyum Haluk hocam sayesinde bu sorumlarımdan uzaklaştım allah razı olsun kendisinden sorunlarımızı çözüme ulaştıran ilk medyum hoca kendisi, Şuan eşim dut yemiş bülbül gibi evden işe işten eve Almanya’nın En İyi Medyum Hocası haluk hoca benim gözümde sizlere’de şiddetle tavsiye ediyorum.

 2. Süheyla, Almanya Berlin dedi ki:

  Selam hocam ben Almanya’dan Süheyla eşimle sürekli gelen sorunlarımız var bize nasıl yardımcı olabilirsiniz, size özel mail attım dönmediniz sanırım bakacak vaktiniz olmadı bana geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. Vefakar dedi ki:

  2 yıldır karımla aramızda şiddetli bir ayrılık baş gösterdi. Durum düzelir diye üstelemedim ama durum düzelmiyor. Birçok kişi bana etrafta hacı hoca önerdiler ama nafile. İşini hakkı ile yapan az sayıda hoca var. Siz medyum olarak bana ne yapmamı öneriyorsunuz beklemeye devam mı edeyim yoksa ayrılayım mı? Onsuz hayat çok zor…

 4. Havas İlmi Uzmanı dedi ki:

  Havas ilimlerinde master yapmış olan Haluk Hocaya güvenmek için illa ki ona işlem yaptırmanız gerekiyor, ben başta güvenemedim çünkü çok medyum hocayla çalıştım. Bu alan zor bir alan ve kimin uzman olduğunun belgesi yok. Bu yüzden deneme yanılma yöntemi gerekiyor. Ben de çocuğumun ilginç hale gelen hareketleri gece kabusları dayanılmaz hale gelince havas uzmanı Haluk hoca ile görüşmeyi denedim. İyi ki görüştüm yazdığı vefk ile çocuğum normale döndü

 5. Aşk Büyüsü dedi ki:

  Aşk büyüsü işlemi büyük yardım sağlıyor şöyle ki; tam bu noktada sevgiye aç kalanların yardımına aşk büyüsü yetişiyor. Büyük umutlarla bir evlilik yaptım ama sevgi sonsuza dek sürmüyor. Evlilik aşkı bitiriyor sanki, bir süre sonra yıkılmanın eşiğine geliyor. Ben de tazeleme için aşk büyüsü yaptıran ve bunu Haluk hocaya yaptıran şanslı kimselerden biriyim.

 6. Cinlerden Kurtulmak İstiyorum dedi ki:

  Hocam merhaba ben Almanya’dan Orçun, ben cinlerle irtibat kurmak istiyorum. Yani onları kendi amaçlarım için kullanmak istiyorum, araştırdığıma göre büyük bir bilgi çöplüğü var ve tutarlı bilgi yok. Eski ve deneyimli bir medyum hoca olarak bilgilerinizi paylaşmanızı istirham edeceğim. Cinlerde kafirmüslim olayı var mı? Bir cin fiziksel olarak etki eder mi? Yoksa kabus mu olur?

 7. Aşk Bağlama Vefki Sayesinde Saadeti Buldum dedi ki:

  Ben doğuştan hep içine kapalı çekingen ve çok duygusal biriyim. Ama çok da kinciyimdir. Biri bana bir iyilik yapsın 20 yıl sonra da olsa o iyiliği fırsat bulunca kat kat öderim. Kötülük de aynı şekilde. Çekingen biriyim sevdiğime açılamadım. O da beni çok bekledi ama sevmediğimi düşündü, başkasını buldu. Ben işte o an, kendi kendime zarar verdiğimi anladım. Bu ilişkiyi hemen bitirmeli ve sevdiğim kıza açılmalıydım. Medyum Haluk Hocadan yardım aldım. Bana bir vefk yolladı ve ben o cesareti kendimde bularak ona açıldım. Duygularının karşılıksız olmadığını söyleyebildim. O da ben de şimdi çok mutluyuz.

 8. Aşk Büyüsü dedi ki:

  Aşk büyüsü işlemi büyük yardım sağlıyor şöyle ki; tam bu noktada sevgiye aç kalanların yardımına aşk büyüsü yetişiyor. Büyük umutlarla bir evlilik yaptım ama sevgi sonsuza dek sürmüyor. Evlilik aşkı bitiriyor sanki, bir süre sonra yıkılmanın eşiğine geliyor. Ben de tazeleme için aşk büyüsü yaptıran ve bunu Haluk hocaya yaptıran şanslı kimselerden biriyim.

 9. Mert dedi ki:

  Ben Mert 36 yaşındayım iyi bir işim var gelirim iyidir. Eşimle 13 yıllık evliyiz ve birbirimizi her zaman sevdik ama ben bir yanlışlık yaptım ve eşimi aldattım. Biran Şeytana uydum fakat eşime de yakalandığım için ona karşı mahcup oldum beni hiçbir zaman affedemiyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşimi ve Çocuklarımı seviyorum ve onlardan ayrılmak istemiyorum Fakat bir türlü eşimin gönlünü alamıyorum İşte bu nedenle ben de Haluk hocaya işlem yaptırmak istiyorum.

 10. Muhsin dedi ki:

  Ben Muhsin Benimde çok zayıf bir iradem var. Hayatımın her alanında Zor kararlar vermem gerektiğinde hep yanlış karar veriyorum ve bataklıktan kurtulamıyorum irademi güçlendirecek bir VEFK yazması için ben de Haluk Hoca’dan yardım talep ettim. Bugünlerde çalışmaya başlayacağız çok umutlarım var.Birçok hayatımdaki önemli fırsatları kaçırdığımı biliyorum ama yine de hayatım yeni fırsatlar barındırdığına eminim bu yüzden iş işten geçmiş değil diye düşünüyorum.

 11. Güvenilir Medyum Hoca dedi ki:

  Medyuma ihtiyaç duyan insanlar olabilir diye yazıyorum sizin sorununuzla yakından ilgilenen bir Medyum arıyorsanız Medyum Haluk Hoca hem anlayışlı hem de gerçekten İşinde profesyonel bir Medyum Hoca olarak çalışıyor. Ben kendi adıma ondan çok memnun kaldığımı söylemek istiyorum her Medyum diyene güvenmeyin çok az sayıda gerçek Medyum var kısa sürede sonuçlanan büyü işlemlerinin ardından hedeflediğiniz noktaya daha kolay ulaşabileceksiniz. Bu nedenle emekleri için değerli Haluk hocaya teşekkürlerimi Tekrar gönderiyorum

 12. Medyum Hoca dedi ki:

  Hocam merhaba ben Almanya’dan Orçun, ben cinlerle irtibat kurmak istiyorum. Yani onları kendi amaçlarım için kullanmak istiyorum, araştırdığıma göre büyük bir bilgi çöplüğü var ve tutarlı bilgi yok. Eski ve deneyimli bir medyum hoca olarak bilgilerinizi paylaşmanızı istirham edeceğim. Cinlerde kafirmüslim olayı var mı? Bir cin fiziksel olarak etki eder mi? Yoksa kabus mu olur?

 13. Etkili Papaz Büyüsü dedi ki:

  Papaz büyüsünün bu kadar etkili olabileceğini Ben de tahmin edemiyordum ama Medyum Haluk Hoca sayesinde bu büyünün Ne kadar etkili olduğunu görebildik. Üstelik öyle dışarıdan söylendiği gibi sadece papazların yapabildiği bir şey değil bozulması mümkün görünmediği için yani zor bozulduğu için papaz büyüsü adını veriyorlar. Sevdiğim kişiyi Tekrar Hayatıma geri kazandırmak ve bana olan bağlılığını artırmak için böyle bir işlem yaptırdım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara; 0505 326 23 32
WhatsApp chat