Medyum Haluk Hoca

Medyum Haluk Hoca Kimdir

Adıyaman ilinin Menzil köyünde doğmuş olan Hüseyin Efendinin torunu olarak dünyaya gelen Medyum Haluk Hoca 1965 doğumludur. Üniversite okumuş olmasına rağmen, havas ilimine de pek ilgisi olan Haluk Hoca dedesinin yanında uzun yıllar yaşamış olmasının verdiği bir avantajla Havas ilimlerini araştırma fırsatı bulmuş ve ilk zamanlar yakın çevresinde, manevi sorunlar, aşk büyüsü, cin çarpması, bağlama büyüsü büyü yapma ve büyü bozma alanları Hocanın ilgisini çektiğinden bu işleri yapmış ve başarılar elde edince de tamamen bu yola odaklanmıştır.

Medyum hoca-İletişim-300x179

Medyum hoca-İletişim-300×179

Genç yaşlarından itibaren tekkede yetişmiş olan Hüseyin Efendi’nin yanında havas ilimleri, tasavvuf, ledun ilimleri ve insanlara yardımcı olabilecek gizli ilimler alanında kendini yetiştirmiş bir hoca olarak, 20 yaşından bu yana bağlama vefkleri aşk büyüsü gibi işlemleri başarılı bir şekilde yapmaktadır. Hocanın yaptığı aşk büyüsü vefklerinden yararlanan insanların sayısı uzun yıllar içerisinde, binleri bulmaktadır. Hoca bu işin esas dinamiklerini Havas ilimleri ışığında çözmüş bir hoca olduğundan, diğer hocalardan ayrılır. Kendisi insanların başa çıkamadığı ve manevi olarak büyük sıkıntılar husule getiren derin manevi meseleleri çözmenin en iyi yolunun “vefk” olduğunu kavramış hocalardan biridir. Kendisi dedesinin yanında Arapça dilini iyice öğrenmiş Kuran-ı Kerim okuma meal ve tefsir ile ilgili çalışmalar yapmış tasavvuf yolunun derinliğinin verdiği heyecan karşısında, bu tür gizli yollardan yürümeyi amaç edinmiştir. Genç yaşlarda medyum olmaya karar veren Haluk Hoca, vefk uzmanı olmak için uzun yıllar çalıştı. Dedesinin direktifleri doğrultusunda iyi bir terbiye alan hoca, tasavvuf metafizik alanlar gibi, girişmesi zor ve ürkünç olabilecek alanlara cesaretle girdi.

Medyum Hoca, Almanya medyum hoca sizlere yaklaşık 30 senedir medyum hoca olarak yardımcı olmaktadır, Almanya’nın En İyi Medyumu ile iletişim kurunuz.

Medyum hoca İletişim

Medyum hoca İletişim

Almanya Medyum Hoca

Almanya’nın En İyi Medyum Hocası, Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan ve medyum alanına giren problemlerini çözmek için oralarda doğru dürüst bir medyum hoca bulamayanlar için bir çözüm olmak istiyor. Yıllardır bu alanda hizmet veren Almanya’da Güvenilir Medyum Hoca başta bağlama büyüsü olmak üzere, her türlü amaçlar için büyü yapma ve büyü bozma işlemlerinin yanı sıra; fal bakımı su bakımı Tarot bakımı gibi hizmetleri de vermeye devam etmektedir.

Medyum Nedir?

Medyum nedir sorusu çok sık sorulan soruların başında geliyor, olağan üstü güçlere sahip eski çağlardan kalan gizli güçlere sahip büyücüler göz önüne gelmemeli. Özellikle ülkemizde, dini öğretilerin biraz daha derinlemesine inildiğinde, gizli ilimler olarak tabir edilen, ebcet hesabı, cifir hesabı vefk ilmi remil ilmi yıldızname ilmi gibi farklı ilim dallarına ayrılan alanlarda, medyumlar görev alırlar. Bu insanlar, hüddamlar adı verilen hizmetli yardımsever varlıklara bir şeyler yaptırmak için, gizli ilimlerdeki şifreleri kullanarak, onları yönlendirebiliyorlar. Hüddamlar ise şeffaf varlıklar olarak sadece yardım ve hizmet amacını taşırlar. Zor durumdaki insanlara yardım etmek onların hoşuna gitmektedir. Fakat bunların çağrılması, göreve getirilmesi onlara iş yaptırmak büyük ilim –çaba ve cesaret gerektiriyor. Medyum hoca işte bu alanda çalışır ve insanların anlamakta zorlandığı bu gizli manevi yardımların başlatılması için Cinlerine görevler verirler.

Bu Cinlerin ve topluluklarının her birinin, belirli görevleri vardır. Mesela karısını kendine bağlamak isteyen ve yuvasını kurtarmak isteyen iyi niyetli bir insan düşünelim. Cinler bu kimseye yardım etmek için, bu adamın karısının bilinçaltına sızabilir ve yaptığının yanlış olduğunu telkin edebilir. Böylece kadın bu telkinlere daha fazla dayanamaz ve eşini terk etmiş olmanın yanlış bir davranış olduğunu anlar. Dışarıdan birilerinin tembihi ile değil, içeriden Cinler telkinleri ile bunu idrak eder. İşte medyumun yaptığı şey, gerekli Cinleri göreve çağırmak için, bazı özel vefkler doldurmak, bazı özel dualar okumak ve zikirler çekmek, oruçlar tutmaktır. Bazen bir medyum hocanın 3 gün oruç tutması bazen 21 gün oruç tutması, Cinlerin göreve gelmesi için şart koşulabilir. Onlar da bu alemimizde herkese açık değiller. Cinci Medyum aracılığı ile insanlara ulaşırlar, bu bakımdan medyum kimdir sorusu şöyle cevaplanabilir:

Medyum ile kişi arasındaki köprüdür. Sorunlu kişinin bilgilerini vefke işleyen kişidir. A kişisinin ikna edilmesi gerektiğinde o kimsenin bilgileri hüddama vefk ile ulaştırılır. Burada medyumun işi biter, asıl işi hüddam yapar. Yine rahmani olmayan bir işlemde hüddam değil, şeytani cinler kullanılır. Bu cinler kötülük yapmak için fırsat kollarlar ve bazı medyumları ele geçirirler. Bu bakımdan bazı medyumların anormal davranışları olabilir. Bir de sahte medyumlar vardır ki onlar, hüddamlarla ilişki halinde olmadıkları gibi, ilim tahsili de yapmamışlardır. Sadece insanları dolandırmak için böyle bir yol bulmuşlardır ve çok insanın ahını almaktadırlar. Vefk diye insanlara foto kopya kağıtlar yollarlar. Halbuki vefk, insanların durumlarına göre, insanların her birine özel olarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan bu vefk planı, A kişisi A kişisinin anne adı, yaşı, dost ve düşman yıldızlar, bağlamak istediği B kişisinin bilgileri ile doludur. Yani X kişisi için hazırlanan bir vefk, Y kişisi için işe yaramaz.

Medyumlar Neleri Bilir?

Medyumlar Neleri Bilirler? Önce de izah ettiğimiz gibi medyumlar, her şeyi bilemezler. Hüddam denilen varlıklar için zaman-uzay sınırlaması olmadığı için, bu varlıklar, insanlardan bilgi toplayabilirler ve medyuma iletebilirler. Yine bu varlıklar fiziksel gözle görülemezler ve insanların zihinlerine tesir edebilirler. Onların duygularını etkileme güçleri olabilir. En İyi Medyum sadece bir köprü olarak görev alır. O kendisi bir bilgi sahibi değildir. Vefk hazırlama yöntemlerini bilir ve kullanırlar. Asıl işi yapanlar, hüddamlardır. Bazı Güvenilir medyum olarak kendini tanıtan insanlar, gelecek hakkında bilgi sahibi olduklarını lanse etseler de onlara itimat etmemek gerekir. Allah’tan başka hiçbir varlık, cinler periler hüddamlar insanlar dahil hiçbir varlık gelecek hakkında bilgi sahibi olamaz. Buna peygamberler de dahildir. Fakat medyum hocalar, eğer işlerinde gerçekten ehil iseler, hüddamları vasıtası ile kayıp kişileri bulma, definenin yerini bulma, bir kimseye büyü yapılıp yapılmadığını bulma, nazar etkisinin olup olmadığını bulma, kısmetsizlik ile ilgili engellerin sebebini bulma gibi yeteneklere sahip olabilirler. Fakat bu derin hocalar bir elin parmaklarını geçmez. Çok az sayıdadırlar ve oldukça özel insanlardır.

Medyum Nasıl Olunur?

Medyum Nasıl Olunur, Medyum olmak isteyenler, eğer iyilik yapmaya kendilerini adamışlarsa, öncelikle islami ilimlerde kendini geliştirmelidir. Daha sonra gizli ilimlerin tahsiline geçmelidir, bu gizli öğretilerin verildiği okullar yoktur. Çevrede ses getiren ünlü hocalardan yardım alınabilir. Ancak bu uzun süren zorlu bir iştir. Ek olarak her medyum aynı işi yapmaz. Binlerce farklı olayda kendini yetiştirmiş ünlü medyumlar, diğer olaylarda zayıf kalabilirler. Söz gelimi, cinlerin frekansını yakalayabilen doğuştan bu yeteneğe sahip gerçek medyumlar, sadece bilgi alış verişinde kullanılabilirler. Ya da gizli ilimlerde kendini yetiştiren bir medyum, ister istemez hüddamlar’la ve cinlerle bir noktada kesişecektir. Çünkü onların alanında top koşturmaktadır. Çoğu insan bu denemelerde delirebilir. Özetle uzman medyum olmak için sabır, eğitim, cesaretli olma ve bir takım gizli ilimlere vakıf olma gibi yetenekler gerekir.

Medyum Hoca Fiyatları

Her bir işlem için medyum hoca fiyatları değişebilir. Bağlama büyüsü fiyatı X lira olabilir, ayırma büyüsü Y lira olabilir. Bazı büyüler için özel malzemeler gerekir, mesela safran mürekkebi güzel kokulu buhurlar, kurşun bakır malzemeler, ceylan derisi bir takım özel bitkiler pahalı olabilir. Elbette medyum hocanın harcadığı zaman ve çektiği birçok sıkıntılar da vardır. Bazen bir meselenin halli için günlerce oruç tutmak ve dualar okumak gerekebilir. Bütün bunlar belli külfetler getirir.

Gerçek Medyum Hoca Kimdir?

Almanya’da Güvenilir Gerçek Medyum Hoca daha önce birçok işlem yapan ve bu işlemleri ile insanlara yardım edebilmiş olan hocadır. Örnek vermek gerekirse, bağlama büyüsü alanında Medyum Haluk Hoca gerçek medyum hoca olarak tanınır çünkü uzun yıllardır insanlar bağlama büyüsü için kendisine yurt içinden ve yurt dışından ulaşıyorlar. Gerçek Medyum, sadece insanlara yardım etmeyi amaçlar, onlara iyilik yaptıkça o da mutlu olur. Sorunların çözülmesi bir ailenin kurtarılması, bir hırsızlığın ortaya çıkarılması bir büyünün bozulması bereket için dualar okuma, nazar etkisini yok etmek için güçlü okumalar yapmak gibi hizmetleri yerine getirirler. Gerçek medyumlar hizmeti amaçlar. Gerçek olmayan medyumlar ise böyleymiş gibi gözükürler ama asıl gayeleri para kazanmaktır. Bu açıdan medyum olmak ve görevini ifa etmek oldukça güçleşmiştir. Eline bir dua kitabı alanlar, en derin hocayım diye ortalıkta gezinebiliyorlar. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Medyum Yorumları

Medyum yorumları da bir medyumun gerçekten faydalı olup olmadığı konusunda size fikir verebilir. Bazen medyum hocalar arasında da derin bir rekabet vardır ve bu hocalar onlarca İnternet sitesi açarak birbirilerinin önünü kesmek isteyebilirler. İşinin ehli bir medyumun başarısı bazı kötü niyetli insanların gözüne batabilir ve bu insanlar karalama kampanyasına girişebilirler. Bu açıdan medyum yorumları birkaç platform üzerinden takip edilmeli ve gerçekten işlem yaptıran ve başarı elde edenlerle iletişime geçilerek medyum hakkında bilgi alınmalıdır.

[Toplam: 5   Ortalama: 4.8/5]

  BENZER YAZILAR

51 yorum

 1. Zeliha duran , Duisburg dedi ki:

  Almanya’da En İyi Medyum Hoca Önerileri, Ben Gerçekten bir çok hoca ile çalıştım ama sonuçlarımız hep hüsran oldu, Medyum Hoca sayfasını buluncaya kadar ve Medyum Haluk bey ile tanışana kadar, yıllardır eşimle sorunlarım var söz dinlemiyor burada kumar oynuyor kadın kız hayatı ve çeşit çeşit şeyler içiyordu, Medyum Haluk hocam sayesinde bu sorumlarımdan uzaklaştım allah razı olsun kendisinden sorunlarımızı çözüme ulaştıran ilk medyum hoca kendisi, Şuan eşim dut yemiş bülbül gibi evden işe işten eve Almanya’nın En İyi Medyum Hocası haluk hoca benim gözümde sizlere’de şiddetle tavsiye ediyorum.

 2. Süheyla, Almanya Berlin dedi ki:

  Selam hocam ben Almanya’dan Süheyla eşimle sürekli gelen sorunlarımız var bize nasıl yardımcı olabilirsiniz, size özel mail attım dönmediniz sanırım bakacak vaktiniz olmadı bana geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. Vefakar dedi ki:

  2 yıldır karımla aramızda şiddetli bir ayrılık baş gösterdi. Durum düzelir diye üstelemedim ama durum düzelmiyor. Birçok kişi bana etrafta hacı hoca önerdiler ama nafile. İşini hakkı ile yapan az sayıda hoca var. Siz medyum olarak bana ne yapmamı öneriyorsunuz beklemeye devam mı edeyim yoksa ayrılayım mı? Onsuz hayat çok zor…

 4. Havas İlmi Uzmanı dedi ki:

  Havas ilimlerinde master yapmış olan Haluk Hocaya güvenmek için illa ki ona işlem yaptırmanız gerekiyor, ben başta güvenemedim çünkü çok medyum hocayla çalıştım. Bu alan zor bir alan ve kimin uzman olduğunun belgesi yok. Bu yüzden deneme yanılma yöntemi gerekiyor. Ben de çocuğumun ilginç hale gelen hareketleri gece kabusları dayanılmaz hale gelince havas uzmanı Haluk hoca ile görüşmeyi denedim. İyi ki görüştüm yazdığı vefk ile çocuğum normale döndü

 5. Aşk Büyüsü dedi ki:

  Aşk büyüsü işlemi büyük yardım sağlıyor şöyle ki; tam bu noktada sevgiye aç kalanların yardımına aşk büyüsü yetişiyor. Büyük umutlarla bir evlilik yaptım ama sevgi sonsuza dek sürmüyor. Evlilik aşkı bitiriyor sanki, bir süre sonra yıkılmanın eşiğine geliyor. Ben de tazeleme için aşk büyüsü yaptıran ve bunu Haluk hocaya yaptıran şanslı kimselerden biriyim.

  1. Aşk Büyüsü Yapıldı dedi ki:

   Bende medyum haluk hoca ile Etkili bir aşk büyüsü işlemi için görüştük çalışmalarımız başladı etkileri ile ilgili sizlere buradan yazacağım.

 6. Cinlerden Kurtulmak İstiyorum dedi ki:

  Hocam merhaba ben Almanya’dan Orçun, ben cinlerle irtibat kurmak istiyorum. Yani onları kendi amaçlarım için kullanmak istiyorum, araştırdığıma göre büyük bir bilgi çöplüğü var ve tutarlı bilgi yok. Eski ve deneyimli bir medyum hoca olarak bilgilerinizi paylaşmanızı istirham edeceğim. Cinlerde kafirmüslim olayı var mı? Bir cin fiziksel olarak etki eder mi? Yoksa kabus mu olur?

  1. Büyü Yaptırmak İstiyorum Lütfen Yardım dedi ki:

   Büyü işlemi yaptırmak isteme sürecim 6 ay önce başladı. Hayatımda her şey ters yüz oldu. Bir kuaför açtım, bayan kuaför ve işler yolunda gitmedi. Aldığım borçlar kaldı. Üstüne üstlük nişanlım beni terk etti. Başarısız olduğum için herhalde. Şimdi ben kısmet açma büyüsü yaptırmak istiyorum, bunu daha evvel yaptıranlar vardır. Medyum Haluk hoca bu büyü konusunda ne yapmamız gerekiyor bilgi verir misiniz?

 7. Aşk Bağlama Vefki Sayesinde Saadeti Buldum dedi ki:

  Ben doğuştan hep içine kapalı çekingen ve çok duygusal biriyim. Ama çok da kinciyimdir. Biri bana bir iyilik yapsın 20 yıl sonra da olsa o iyiliği fırsat bulunca kat kat öderim. Kötülük de aynı şekilde. Çekingen biriyim sevdiğime açılamadım. O da beni çok bekledi ama sevmediğimi düşündü, başkasını buldu. Ben işte o an, kendi kendime zarar verdiğimi anladım. Bu ilişkiyi hemen bitirmeli ve sevdiğim kıza açılmalıydım. Medyum Haluk Hocadan yardım aldım. Bana bir vefk yolladı ve ben o cesareti kendimde bularak ona açıldım. Duygularının karşılıksız olmadığını söyleyebildim. O da ben de şimdi çok mutluyuz.

 8. Aşk Büyüsü dedi ki:

  Aşk büyüsü işlemi büyük yardım sağlıyor şöyle ki; tam bu noktada sevgiye aç kalanların yardımına aşk büyüsü yetişiyor. Büyük umutlarla bir evlilik yaptım ama sevgi sonsuza dek sürmüyor. Evlilik aşkı bitiriyor sanki, bir süre sonra yıkılmanın eşiğine geliyor. Ben de tazeleme için aşk büyüsü yaptıran ve bunu Haluk hocaya yaptıran şanslı kimselerden biriyim.

  1. bağlama büyüsü dedi ki:

   Bizde iki arkadaş bağlama büyüsü başlattık sonuçları sizlerle paylaşacağım inşallah ama medyum haluk beyi çok üvüyorlar bizde ne gerekiyorsa yaptırmak istedik bakalım inşallah.

 9. Mert dedi ki:

  Ben Mert 36 yaşındayım iyi bir işim var gelirim iyidir. Eşimle 13 yıllık evliyiz ve birbirimizi her zaman sevdik ama ben bir yanlışlık yaptım ve eşimi aldattım. Biran Şeytana uydum fakat eşime de yakalandığım için ona karşı mahcup oldum beni hiçbir zaman affedemiyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşimi ve Çocuklarımı seviyorum ve onlardan ayrılmak istemiyorum Fakat bir türlü eşimin gönlünü alamıyorum İşte bu nedenle ben de Haluk hocaya işlem yaptırmak istiyorum.

 10. Muhsin dedi ki:

  Ben Muhsin Benimde çok zayıf bir iradem var. Hayatımın her alanında Zor kararlar vermem gerektiğinde hep yanlış karar veriyorum ve bataklıktan kurtulamıyorum irademi güçlendirecek bir VEFK yazması için ben de Haluk Hoca’dan yardım talep ettim. Bugünlerde çalışmaya başlayacağız çok umutlarım var.Birçok hayatımdaki önemli fırsatları kaçırdığımı biliyorum ama yine de hayatım yeni fırsatlar barındırdığına eminim bu yüzden iş işten geçmiş değil diye düşünüyorum.

 11. Güvenilir Medyum Hoca dedi ki:

  Medyuma ihtiyaç duyan insanlar olabilir diye yazıyorum sizin sorununuzla yakından ilgilenen bir Medyum arıyorsanız Medyum Haluk Hoca hem anlayışlı hem de gerçekten İşinde profesyonel bir Medyum Hoca olarak çalışıyor. Ben kendi adıma ondan çok memnun kaldığımı söylemek istiyorum her Medyum diyene güvenmeyin çok az sayıda gerçek Medyum var kısa sürede sonuçlanan büyü işlemlerinin ardından hedeflediğiniz noktaya daha kolay ulaşabileceksiniz. Bu nedenle emekleri için değerli Haluk hocaya teşekkürlerimi Tekrar gönderiyorum

 12. Medyum Hoca dedi ki:

  Hocam merhaba ben Almanya’dan Orçun, ben cinlerle irtibat kurmak istiyorum. Yani onları kendi amaçlarım için kullanmak istiyorum, araştırdığıma göre büyük bir bilgi çöplüğü var ve tutarlı bilgi yok. Eski ve deneyimli bir medyum hoca olarak bilgilerinizi paylaşmanızı istirham edeceğim. Cinlerde kafirmüslim olayı var mı? Bir cin fiziksel olarak etki eder mi? Yoksa kabus mu olur?

 13. Etkili Papaz Büyüsü dedi ki:

  Papaz büyüsünün bu kadar etkili olabileceğini Ben de tahmin edemiyordum ama Medyum Haluk Hoca sayesinde bu büyünün Ne kadar etkili olduğunu görebildik. Üstelik öyle dışarıdan söylendiği gibi sadece papazların yapabildiği bir şey değil bozulması mümkün görünmediği için yani zor bozulduğu için papaz büyüsü adını veriyorlar. Sevdiğim kişiyi Tekrar Hayatıma geri kazandırmak ve bana olan bağlılığını artırmak için böyle bir işlem yaptırdım

  1. Bağlama Büyüsü Kesin Sonuç Verdi dedi ki:

   Bende bağlama büyüsü ile çok güzel sonuçlar aldım sayenizde sizlerin yorumları üzerine bir çalışma yaptırdım şuan çok mutluyum eşime kavuştum haluk hocam allah razı olsun sizden.

   1. Orhan dedi ki:

    Bende zor durumdayim gercekten tutuyormu Baglama büyüsü

 14. Bağlama Büyüsü dedi ki:

  En İyi Bağlama Büyüsü Yapan Medyum Hoca.

 15. Aynur. Hollanda dedi ki:

  Selam ben Aynur Hollanda’da yaşıyorum yaşım 30’a dayandı. Ben de burada doğru dürüst bir hayat arkadaşı bulamadığım için kısmet açma işlemi yaptırmak istedim Medyum arayışım 3 ay sürdü.Çünkü herkese güven olmuyor insanlar dolandırılıyor. Bu yüzden seçici davranmak zorundaydım. Sağ olsun Haluk Hoca benimle ilgilendi bu işi Allah’ın izniyle güçlü okumalar ve dualarla çözülebileceğini söyledi Ben de ona işlem yaptırdım ve 10 gündür beklemedeyim.

 16. Güvenilir Medyum Hoca dedi ki:

  Güvenilir Medyum Hocadır.

 17. Almanya'da Sabun Büyüsü Bozan Hoca Arıyorum dedi ki:

  Sabun büyüsü hakkında bilgisi olan var mı? Eşim bir aydır çok hastalandı, kısa zamanda büyük başarılar elde etti ve hiçbir şeyi yokken hastalandı. İlaçlar fayda etmiyor. Sabun büyüsü bozma işlemi için sizden yardım istiyorum hocam. Kesin emin değilim ama daha önce böyle düşmanca büyüler yapılmıştı bize.

 18. Müfit dedi ki:

  Herkese selamlar ben Müfit, uzun zamandır üzerinde ve ailem de maddi manevi sıkıntılar oluşmaya başladı, bizi sevmeyen akrabalarımızın kara büyü yaptıklarından şüphe ediyorum. Medyum Haluk hoca olarak kara büyü bozma alanında ne kadar işlemi yaptınız bu konudaki tecrübelerimiz ve deneyimleriniz nelerdir. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Sizi rahatsız etmemin en önemli nedeni üzerimizdeki bu kara bulutları ortadan kaldırmak için bir yol arayışında olmamdır kara büyü bozma konusunda yardımcı olursanız sevinirim

 19. Cemal dedi ki:

  Merhaba ben Cemal, dünyanın en şanssız adamı benim, iddiam bu. Benden daha şanssız bir insan yeryüzünde yok. Elimi neye atsam kuruyor. Hiçbir işte tutunamıyorum. Aşk hayatım yok neden yaşadığımı sorgular oldum. Her gün yeni bir umut diyorum ama akşam boynum bükük eve dönüyorum. İşsizim. Şanssızım. Sevgilim yok. Evim bile benim değil. Ağır bir depresyondayım. Haluk hocam büyü ile bu işi çözebilir miyiz?

 20. Cin Çağırma dedi ki:

  Merhaba ben Ahmet, arkadaşlarımla bir Pazar günü cin çağırma seansı yaptık. Dualar okuduk masa fincan kalem ve mumlarla yapılan ritüeli bilirsiniz. Ama o geceden sonra kabuslar görmeye başladık. Sanki gökyüzü açılıyor ve kalın bir ses tüm gökyüzünü dolduracak şekilde, bizden ne istiyorsun diyor! Eğer bizi rahatsız edersen seni yok ederiz diyor sonra da uyanıyorum. Bu durumu Haluk hocaya açtım, ifritlerle kontak kurduğumuzu söyledi. Şimdi onlardan kurtulmaya çalışıyoruz.

 21. Şirinlik Büyüsü dedi ki:

  Selamlar iyi günler diliyorum, ben de uzun uğraşlardan sonra düzenli maaş alacağım bir işe yerleştim, etrafımda çok güzel kızlar ve beyefendiler var. Modern bir ortamda rahat bir şekilde çalışıyorum. Fakat onlara daha şirin görünmek istiyorum. Şirinlik büyüsü diye bir şey duydum. Bu büyüyü yaptırabilir miyim?

  1. Gerçek Vefk Uzmanı dedi ki:

   Her şeyden önce, deneyiminizi paylaştığınız için teşekkür ederiz, bu makaleden kaç kişinin yararlanacağını bilmiyorum ama eminim çok kişi yararlanacak. Medyum Haluk hocanın ilminden ve hazırladığı başarılı Vefklerden istifade eden insanlar şanslıdır. Değerli Haluk hoca tüm medyumlar yani Herkes senin gibiyse bu ülkede sorun kalmayacak. Benim de 2 yıl önce yaptırmak istediğim bağlama büyüsü işlemi vardı, çünkü duygusal bir sorunum vardı. Öyle kötü bir durum yaşadık ki eski erkek arkadaşım nişanlanmak üzereydi, ama aylarca unutamıyordum. Yaptırdığım bağlama büyüsü işleminden sonra O, Gönüllü olarak benimle Facebook’ta temasa geçti ve kaldığımız yerden ilişkimize yeniden devam ettik. Allah bin kere razı olsun Haluk hocadan…

 22. Evliliğim dedi ki:

  Eşimin son zamanlarda bana karşı garip davranışları var 20 yıllık evliyiz ve birbirimize adeta kenetlenmiş olmamız gerektiğini düşünüyorum çocuklarımız Ergen çağa geldiler ama aramızdaki bu soğukluk daha önce hiç yaşanmamıştı! Zannediyorum maddi durumumuzun düzelmiş olması eşimin bana karşı olan ilgisini azalttı hani Piyango çıkıp Piyango çıkar çıkmaz eşini boşayan insanlar oluyor ya benim eşim de sanki bir fırsatını bulsa beni hemen terk edecekmiş gibi… Oysa ortada 20 yıllık bir ömür birliktelik iyi kötü tatlı Anılar var bu evliliği kurtarmak için Medyum Haluk Hoca ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim.

 23. Büyü dedi ki:

  İyi günler Herkese benim sorunum da babam ile Ben babamla sürekli kavgalıyım 20 Yaşında Bir delikanlıyım babam ise 45 yaşında hiçbir zaman onun düşünceleri bana doğru gelmiyor ben de ne söylesem hep beni tersliyor Sanki ben bu adamın oğlu değilmişim gibi davranıyor bazen ayaklarının üstünde durmak için kendi başına ne yapıyorsan yap evi terk et diyor ve beni kovuyor bana karşı hiçbir baba oğul sevgisini anımsatacak en ufak bir güzel laf etmiyor ben ona ne yaptım bilmiyorum sen başkalarının evlatları gibi başarılı değilsin sen kötüsün sen şu son sen busun diyor Sırf bu kavgamız yüzünden birçok iş fırsatını da kaçırdık hayatın boyunca hep onun atölyesinde çalıştım şimdi ise beni kovuyor acaba babamın yumuşatmak için ve biraz olsun evladını sevmesini sağlamak için hangi büyü yaptırmalıyım

 24. En Etkili Büyü dedi ki:

  İyi akşamlar, ben en etkili büyüler hangileri bilmek istiyorum, bekleyecek zamanım yok ve sevdiğim kız elimden gidecek. Onu Almanya’daki kuzeni istetmiş. Ama o beni seviyor. Ben de Almancıya göre çok çulsuzum. Ama dünyanın tüm yükünü sevdiğim için sırtıma alabilir, çalışabilirim. Yeter ki o benim olsun. Bu yüzden büyü hakkında malumat ve bilgi istiyorum hocam. Teşekkürler işim acil…

 25. Kısmet Açma Büyüsü Yaptırmak İstiyorum dedi ki:

  Kısmetim adeta birileri tarafından bağlanmış kısmeti açma büyüsü yaptırmak istiyorum. Kısmetim tamamen kapalı öyle ki, çok güzel ve alımlı bir kız olmama karşın hiç talibim yok. Bende fiziksel kusur da yok eğitimliyim de. Ama ne iştir anlayamadım. Beni yaşlı içi geçmiş bir iki kişi istedi. Yaşım da 29 ve bu gidişle evde kalacağım. Bana kısmet açma işlemi hakkında bilgi vermenizi rica edeceğim.

  1. Gerçek Bir Almanya Medyumu dedi ki:

   Bende medyum haluk hocaya çalışma yaptırdım kısmet açma duası, çok kısa sürede sonuç aldım sizlerde aldınızmı sonucunuzu….

 26. Vefk dedi ki:

  Hocam güçlü okumalarınız olduğu konusunda duyumlar aldım, ben de güçlü bir vefke ya da okumaya ihtiyaç duyuyorum. Benim işlerim ve aşk hayatım en dipte şu an. Tutunacağım pek dal kalmadı. Düşüyor gibi hissediyorum. Çok yalnızım ama kalbim boş değil. Sevdiğim bir kız var ve onu istiyorum. Onun da beni istemesi gerek ama benden haberi yok. Ona açılmak gibi bir cesaretim de yok. Hangi işlemi yaptırmalıyım?

 27. Sevda dedi ki:

  Selam herkese ben Almanya’dan yazıyorum adım Sevda Benim adım aşık olduğum bir adam vardı ve onu çok seviyordum yalnız bu adam başka bir kızı seviyordu ve benim sevdiğimden haberi yoktu bende durumu bir arkadaşıma durumu nasıl Çözebileceğimizi tartıştık o da bana Medyum senin işini çözebilir dedi. Bunun üzerine bende araştırmaya koyuldum sizin siteniz ile karşılaştım. Hocam şimdi Benim aşık olduğum bu adama ulaşmam ve duygularımı açmam için cesaretim yok Bana hangi büyüyü öneriyorsunuz Şimdiden teşekkür ederim

 28. Cin Musallatı dedi ki:

  Musallat olayını ben de yaşadım bir dönem, göğsümde tarifsiz ağrılar vardı, geceleri fısıltılar duyuyordum. İnsanlardan kaçıyordum. Kuytu ve tenha yerler, karanlık yerler ilgimi çekiyordu. İnsanlarla diyalog sıfırdı. Bir dostumun zorlaması ile mahalli bir hocaya gittik. Evet bir musallat var ama ben bir şey yapamam dedi. Bu yüzden Haluk hoca ile görüştük durumu anlattım. Yardımcı oldu bize. Kabuslarım tam bitmedi ama çok azaldı. Daha çok sosyalleşmeye başladım.

 29. Papaz Büyüsü Bozma dedi ki:

  Papaz büyüsü bozabilir misiniz hocam. Cidden bu işlemi bozma gücünüz varsa sizinle mutlaka iletişime geçmek isterim. Çünkü ben bize papaz büyüsü yapıldığına eminim. Üstelik uzak değil ailemizle iç içe olan bir kadın akrabamızın bu işi yaptığını düşünüyorum. Papaz büyüsü bakımı veya papaz büyüsü bozma işinde yardımcı olabilir misiniz? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 30. Yuksel dedi ki:

  Benim esimle sorunlarim var ne yapabilirim

 31. Almanya'nın En İyi Medyum Hocası dedi ki:

  Merhaba ben Berlin’de ikamet ediyorum size yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum lütfen bana yardımcı olabilirmisiniz haluk bey.

 32. Ferhat dedi ki:

  Bende başlarda güvenmemiştim tedirgin olmuştum ama sonunda sonucu alınca gerçekten medyum haluk hocaya güveniyorum sizlere’de şiddetle tavsiyem Medyum Haluk Hoca.

 33. Eda dedi ki:

  Merhaba arkadaslar,
  Haluk Hocayi tavsiye ediyormusunuz?

 34. Hayri dedi ki:

  Bağlama Büyüsü İle Ünlü Tek Geçerim Haluk Beyi.

 35. Gizli dedi ki:

  Medyum Haluk Hoca, gerçekten güvenilir bir medyumdur, Anneme gayet iyi çalıştı ve Annem çok çok iyi oldu öyle güzel yapıyor’ki çalışmalarını sonucunu kesin alıyorsunuz. tavsiye ederim annem düzeldi

  1. Ömür dedi ki:

   Kardeşim gerçekten yaradımı?

 36. Melek dedi ki:

  gerçekten inanılmaz bir durum ben çok medyuma çalıştım ama haluk hoca dediği günde eşime kavuşturdu tavsiye ederim sizlerede.

 37. Carin dedi ki:

  profesyonel medyum hizmeti veren en iyi medyum hoca yardımcı oldu bana teşekkür ediyorum haluk bey.

 38. Fehime Alış dedi ki:

  Daha önce de medyum Haluk hoca ile çalışmıştım. Kendisine bağlama büyüsü için başvurduğumuzda işin sonunun olumlu sonuçlanacağından emin olmasam da iyi olacak diye düşünüyordum. Hoca 2 hafta zaman istedi ve bize bir vefk hazırladı. Vefk ( muska) için bizden ismimi ve hem benim hem de sevdiğimin anne ismi istedi. Burçları tayin ettikten sonra hangi burcun etkisinde olduğumuzu tespit etti ve etkili vefki hazırladı. Hoca 2 hafta sonra vefki bize kargo ile yolladı. Bazı dualar da okumamı istedi. Sevdiğim insanı kendime bağlamayı herşeyden çok istiyordum. Başardım.

 39. Almanya Güvenilir Medyum Hoca dedi ki:

  Kara sevda kurbanı olarak ben bir kıza tek yönlü olarak vurulmuştum ve ondan başkasını gözüm görmüyordu. Ona o kadar aşıktım ki, onsuz sanki nefes alamıyor gibiydim. Belki de bana büyü yaptırmış ve beni süründürmeye kararlı gibiydi. Bana hiç sevgili muamelesi yapmadı ama benim ilgimden de hoşlanıyordu. Bu böyle olmaz dedim ve hoca aramaya koyuldum. İnternette bu alanda çok şey yazılıyor ve çiziliyor. Bir kaç yanlış hoca ile çalıştıktan sonra nihayet doğru hocayı medyum Haluk hocayı buldum ve ona derdimi anlattım. Kızı kendime bağlamak istedim. Bağlama işlemi yapıldıktan sonra kısa zamanda bu kız bana ısınmaya başladı çok net farkedilir iyileşme oldu. Şimdi evlenmeyi konuşuyoruz

 40. En İyi Vefk Uzmanı dedi ki:

  Benim medyum Haluk hoca ile çalışırken en çok sevdiğim şey, sorunu çözünceye kadar mesele ile ilgilenmesidir. Bir vefk hazırladığında, işim bitti deyip kestirip atmıyor en azından. Durumu takip ediyor ve ilgileniyor. O yüzden gerçek bir hoca ile çalışmak isteyenler bana göre medyum Haluk hocayı denemelidir.

 41. Güvenilir Vefk Yazan Tek Medyum Hoca dedi ki:

  Size,tecrübelerime dayanarak ve bu işe çok para harcayan ve bu sıkıntılı süreçte birkaç ay geçiren biri olarak diyebilirim ki, medyumları tek tek arayarak fiyat sormak sizi dolandırılmaya götürecek. En ucuz fiyatı aldığınızda elinizde gerçek bir vefk değil, bir fotokopi parçası bulacaksınız. Tabi paranız gidecek ve umutlar yok olacak. Bir daha da o medyumu bulamazsınız. O yüzden siz de benim gibi yapın ve gerçek medyum Haluk hoca ile çalışın ki kısa sürede sorununuza çare bulun.

 42. Vefk İle Kesin Sonuç Aldım dedi ki:

  Daha önce de medyum Haluk hocanın çok iyi ve başarılı bir vefk uzmanı olduğunu okumuştum ve onunla çalışmaya karar verdim. 4 yıldır nişanlı olduğum kız beni bir anda terk etmek istediğini söyledi oysa biz evlenmeye karar vermiştik. Ancak bende gözü olan bir akrabası, onu soğutmak için işlem yaptırmış ve ben onun gözünde çok itici biri olup çıkmıştım. Medyum Haluk hoca bu soğutma büyüsünü bozdu sağ olsun ve nişanlımla yeniden birleşmeme vesile oldu.

 43. en iyi bağlama büyüsü dedi ki:

  Ömrümde ilk defa ağlak biri olup çıktım. Aşkımdan geceleri çocuklar gibi ağlamamın nedeni 7 yıllık sevgilimin beni terk etmesiydi. Başka birine vurulmuş. Üstelik de adaşım. O benden daha zengin ama soğuk bir insandır. O kadar verdiğimiz sözler aşk yeminleri hepsi yalan mıydı? Sevda, beni terk edecek biri değildi. Çok badireler atlattık beraber. Para için terk etmedi beni. Hasılı ben onsuz iflah olmam ve bu yüzden de medyum Haluk Hoca ile iletişime geçtim. Bana 2 hafta ver dedi. Bakalım neler olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
WhatsApp