Almanya Medyum

Almanya Medyum İle Vefk Büyü Sihir

Vefkler, hüddam ilmi,  büyü gibi gizemli olgular hayatımızda önemli değişimlere yol açacak, çok güçlü tesirleri olan terkipler ve uygulamalardır. Vefk yazma konusunda insanları eğitecek bir akademi yoktur. Bu ilim, gizli bir ilim olarak yüzlerce yıldır belli bir zümrenin tekeli altında elden ele dolaştı. Bu ilmin sırları, sadece bu işin altından kalkabilecek yüksek karakterli, yüksek iradeli ve insanların problemlerini çözmeye adanmış hayatlara açıktır.Çünkü evrendeki tüm açık ve gizli yasalar, bu evrenin çocuklarının hayır ve mutluluğu için tasarlanmıştır. Medyum denildiğinde halk arasında gizemli işler yapan, cin  çıkaran, cinlerle ve ruhlarla kontak kuran, define bulan, büyü yapan ve büyü bozan insanlar geliyor. Medyum hoca olmak için, gizli ilimlerle yıllarca dirsek çürütmek gerekiyor. Fiziksel olmayan, başka bir boyutta at koşturan varlıkları disiplin altına almak, onlardan bilgi almak, onları insanlığın hayrı için kullanmak, onlardan korkmamak gerçek medyum nitelikleri arasındadır.

Almanya’da Gerçek Medyum

Almanya Medyum uzun yıllar sabırla gizli öğretileri, bu işin ehli olan insanlardan alarak, insanların problemlerini çözmek için, tükenmiş yollardan farklı olarak, astral boyutlardan çözümler getirmek için çaba gösterir. İnsan beyninin gizemleri hala sırrını korurken,  bu gün beynin yaydığı elektromanyetik dalgaların belli frekans bantlarında belli tesirler yayabileceği ve evrenin gizli işleyen sistemlerine tesir edeceği bilgisi sır olmaktan çıkmıştır. Beynin dış dünyaya belli frekansta titreşimler yayarak belli tesirler meydana getirmesi olası olduğu gibi, dışarıdan gelecek tesirleri alması ve onlardan etkilenmesi de olasıdır. Vefk bu sinyalleri astral boyutlardan üretip yayacak enerjileri kontrol atına almak ve yönlendirmek için kullanılan anahtardır.

Almanya Medyumu İle Vefk Hayatınızı Değiştirebilir

Vefk doğru yazılırsa ilgili enerji varlıkları uyarılır, belli bir amaca odaklandırılabilir ve görevlerini yerine getirinceye kadar çalıştırılabilirler. Vefkin tesiri, fiziksel olarak deneylenebilir ve nesnel olarak ispat edilebilir düzeye indirgenememiştir. Çünkü bilim bu tesirleri anlamlandıracak yetkinliğe erişememiştir. Ancak bilimin ispat edemediği bir olguyu inkar etmek hatadır.  Çünkü bilim sürekli gelişimini devam ettirir Bu gün kabul ettiğini yarın yanlışlayabilir. Sabit bir dayanak noktası yoktur.  Metafizik, kuantum, alt enerji parçacıkları, Tanrı parçacığı gibi kavramlar son 20 yılın kavramlarıdır ve bilim bu gizemli keşifte yol almaya devam ederken, bundan binlerce yıl evvel telepati, telekinezi, astral seyahat, büyü gibi kavramlar biliniyor ve uygulanıyordu. Vefk de bu ilimlerin bir aracıdır.

Almanya Medyum Hoca İle Kısmet Açma

Doğru yazılan bir vefk amaca hizmet edebilir. Kısmet açmak için yazılacak bir vefkin tesiri nasıl işler? Birisi medyumdan kısmet açma vefki isterse, hayatında anlam veremediği ve hep ters giden işlerinden bunaldığı için ve tersliklerin bir nedeninin olduğunu sezdiği için çözüm istiyordur. Yolunda gitmeyen şeyleri yoluna koymak için elinden bir şey gelmediği için, son çare olarak vefk veya büyü yoluna başvuruyor demektir. Buraya kadar her şey yolundadır ancak doğru medyum güvenilir medyum bulmak işin kilit noktasıdır. Doğru medyum, neyi  nasıl yapacağını bilir ve elindeki verileri değerlendirerek astroloji, vefk, bakı, durum tespiti, malzeme tespiti , okunacak tılsımlı sözlerin terkibi ve vefke işlenmesi gibi işlemleri sırasıyla yapar.

Medyum her iş için, belirli enerji varlıklarını kullanır ki bunlara hüddam – hizmet eden adı verilir.  Her hüddamı göreve sevk edecek tılsımlı işlemler ve sözler belli sayıda söylenir ve yazılır.  Hüddam bir enerji olarak bu titreşimleri alır ve çağrıldığı yere ve göreve yönelir. Bu enerji varlıklarının, irade sahibi ve iyiliksever varlıklar haline nasıl dönüştüğü, insanlığa kapalı bir bilgidir. Aynı şekilde dualite yasasının bir gereği olarak, kötü enerjilerin de nasıl irade kazandığı ve yer yüzünde kötü frekansları ile kötülüğü yaydıkları bize kapalı bir bilgidir.  Biz sadece bunları iyi- kötü, rahmani ve şeytani olarak adlandırıyoruz.

Almanya Ve Türkiye’de Vefk Uzmanı Olmak

Türkiye’de çok az sayıda vefk uzmanı vardır ve bu uzmanlardan biri de Almanya Medyum Haluk hocadır. Reklamının iyi yapılmaması onu kötü bir medyum yapmaz. Reklam alanı farklı bir iştir.  Çok iyi reklam yaparak veya SEO bilgisi ile sosyal ağlarda fenomen olarak kendini en iyi medyum olarak tanıtabilecek, fakat hiçbir ilmi olmayan insanlar olabilir. İyi vefk uzmanı, iyi reklam yapan kişi değil, sorunu gerçekten çözen kişidir.  Aşk büyüsü yaptırmak isteyen biri, sevdiği kişiyi kendine deli gibi aşık ettirmek isteği ile bu işlemin yapılmasını isteyebilir. Bu durumda ilgili hüddam ya da enerji melekesini karşıdaki kişinin zihnine odaklamak için tek anahtar, düzgün yazılmış odaklı bir vefk olacaktır. Odaklı ve düzgün hazırlanmış bir vefk muhakkak başarı getirir.

Evrenin yasası böyle işler. Görünmeyen yasaları görmüyor olmamız, bu yasaların olmadığı anlamına gelmiyor. Medyumların da bu yasaların nasıl çalıştığını bilmemesi mümkündür. Onlar sadece vefk anahtarını kullanarak, belli enerji kümelerinin, belli frekanslarda, hedeflenen kişinin zihnine sinyaller göndermesini ve onu tesir altına almasını sağlıyorlar.  Fakat bu işlem çok hassas bir işlemdir, bilgelik, olgunluk, ilim, eğitim ve iyi niyet gerektirir. Tüm bu erdemleri taşımanın göstergesi de internette fenomen olmak, bol hit alacak site- sayfa tasarlamak değildir! Vefk ilmi ve havas ilimlerinin ışığında en çok insana yardım eden, onların yuvalarını kurtaran, onları maddi manevi muratlarına erdirmede vesile olan medyumlar gerçek medyumlardır. Diğerlerine şarlatan medyum denir. Medyumluk olarak adlandırdığımız bu değerli ve hayatı kolaylaştırıcı faaliyetlere, küçük maddi çıkarlar uğruna gölge düşürenler de işte bu şarlatan medyumlardır.

Almanya’da Güvenilir Medyumluk Hizmeti

Ülkemizde, gerçek medyum ile şarlatan medyum ayırımını yapamayan insanlar çoğunluktadır. Kötü niyetli medyumlar da bundan istifade etmeye devam etmektedirler.  Unutulmaması gereken en önemli nokta, evrenin bir çile çekme durağı olmadığı, hataların bizzat biz insanlardan kaynaklandığıdır. Hataları düzeltmek için de gerekli görüldüğünde, gerçek medyumlar vasıtasıylagizli enerji varlıklarını araç olarak kullanmak bize kolaylık sağlar.  Probleminin çözülemeyeceğine inanan ve çıkmazda olan insanların, dikkat etmesi gereken tek nokta, doğru medyumla çalışmaktır. Bunun en zor görev olduğunu tekrar hatırlatıyor, hepinize sağlıklı huzurlu ve mutlu yaşamlar diliyoruz.

Medyum Haluk Hoca

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

    BENZER YAZILAR

Hemen Ara
WhatsApp